Plaćanje izvan Republike Hrvatske

Uplatitelj: Ime i prezime osobe koja je rezervirala i adresa
Iznos: Iznos akontacije po predračunu
Svrha uplate: Rezervacija određenog smještajnog objekta, izleta,..
Primatelj: Duos d.o.o. Turistička agencija MurterIN, Jose Markova 1, 22243 Murter
Iban-code: HR7524020061100540599
SWIFT: ESBCH22
Ime banke: Erste banka, Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb

Plaćanje unutar Republike Hrvatske

Uplatitelj: Ime i prezime osobe koja rezervira sa adresom stanovanja
Iznos: Iznos akontacije po predračunu
Svrha uplate: Rezervacija određenog smještajnog objekta, izleta…
Primatelj: Duos d.o.o. Turistička agencija MurterIN, Jose Markova 1, 22243 Murter
Broj računa: 2402006-1100540599
Ime banke: Erste banka, Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb